Agnieszka Tylutki

Agnieszka Tylutki

Agnieszka Tylutki

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na specjalności musical. W roku 2007 ukończyła pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasie skrzypiec.

Współpracuje z teatrami: Syrena w Warszawie (Jennifer Gabriel-„Czarownice z Eastwick”; Wednesday Addams – „Rodzina Addamsów”; rola w zespole – „Rock of Ages”); Teatr Variete w Krakowie (Polly Peachum – „Opera za trzy grosze”); Teatr Polski w Szczecinie („Musical Show”)i Opera Nova w Bydgoszczy (Betty Schaefer „Sunset Boulevard”).

Instruktorka wokalna w Fundacji Musicamp, organizującej warsztaty musicalowe dla dzieci i młodzieży, której celem jest rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich oraz poszerzanie wiedzy o musicalu.