Janusz Ciepliński

Janusz Ciepliński

Janusz Ciepliński

Artysta muzyk, instrumentalista – trębacz, solista i kameralista, autor tekstów, publicysta, pedagog, dyrygent.

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz studia z zakresu menadżmentu kultury. (SGH) W latach 1998-2014 – solista, I-szy trębacz Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, założyciel i członek zespołów kameralnych, członek Rady Artystycznej, autor dziesiątek scenariuszy koncertów dla dzieci i młodzieży. Od 1 stycznia 2023 roku, dyrektor naczelny i artystyczny tej Instytucji.

W 2010 roku zainicjował utworzenie Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach, którą kieruje od początku. Jest to publiczna, bezpłatna, profesjonalna szkoła muzyczna. Obecnie jest to jedna z największych szkół muzycznych I stopnia w Polsce, uczy się w niej blisko 500 uczniów, pracuje ponad 80 wykwalifikowanych pedagogów – wyłącznie zawodowych muzyków. Szkoła osiąga znaczące sukcesy w kraju i na konkursach zagranicznych, prowadząc placówki w 5 głównych miastach Powiatu Olsztyńskiego. Janusz Ciepliński jestem również nauczycielem trąbki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie oraz dyrygentem Koncertowej Orkiestry Dętej SM II stopnia oraz orkiestry dętej SM I stopnia.

Muzyk brał udział w nagraniu kilku płyt, koncertował w kraju (wykonując m.in. recitale muzyki barokowej z organami) i zagranicą, m.in. w USA, Niemczech, Czechach, Rumunii, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Belgii, Wielkiej Brytanii i innych. Poza działalnością stricte koncertową muzyk jest zaangażowany w szereg działań o charakterze społecznym, wychowawczym i naukowym. Współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi, kulturalnymi i samorządowymi.

Jest popularnym prelegentem, szkoleniowcem, mówcą motywacyjnym. Jego pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, wspieranie ich w edukacji muzycznej, jak również towarzyszenie i doradztwo dzieciom i rodzicom wobec wyzwań współczesności: uzależnień cyfrowych, depresji, separacji społecznej.