Prof. Piotr Sułkowski – dyrygent

Prof. Piotr Sułkowski – dyrygent

Prof. Piotr Sułkowski – dyrygent

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Wildwood Festival Opera AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, w tym wiele prawykonań. Między innymi w 2007 r. podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego we współpracy z PWM dokonał światowego prawykonania nieznanej operetki K. Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez P. Sułkowskiego w 2004 r. w Krakowie Gwałt na Lukrecji B. Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. Zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia (2008–2009), kierownik muzyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (2009–2011), gościnny dyrygent Signature Symphony Orchestra (2008–2014) Tulsa, USA. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego Barbakan, odbywającego się w okresie letnim w Krakowie. Członek Rady Artystycznej Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus.

Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju i zagranicą. W 2010 roku, w Pampelunie (Hiszpania), przygotował z Orquesta Sinfonica de Navarra premierę Carmen G.Bizeta. W 2010 zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu – L.v. Beethovena, a przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle, uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w prestiżowym, angielskim czasopiśmie Opera. W 2016 roku odbył tournee ze zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, zakończone koncertem w ramach Międzynarodowego Festiwalu Skrzypcowego w St. Petersburgu z M. Vengerovem. W 2018 poprowadził specjalny, poświęcony muzyce polskiej koncert z Buffalo Philharmonic Orchestra, a także jeden z koncertów Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. urodzin kompozytora, w czasie którego wykonano po raz pierwszy Koncert podwójny Jubilata na flet, klarnet i orkiestrę. Podejmuje wiele działań propagujących twórczość Feliksa Nowowiejskiego. W ramach obchodu jego Roku w 2016 wykonał koncerty z oratorium Quo Vadis w Krakowie, Barczewie, a także w Warszawie, gdzie w Filharmonii Narodowej wystąpili wybitni soliści: Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński oraz Rafał Siwek, z którymi dokonano pierwszego, studyjnego nagrania fonograficznego. W 2020 roku dokonał nagrania kolejnego oratorium F. Nowowiejskiego Powrót syna marnotrawnego z Agnieszką Rehlis, Arnoldem Rutkowskim oraz Łukaszem Koniecznym w partiach solowych.

Zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Od 2020 kierownik Katedry Dyrygentury. W 2021 roku decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora. W 2021 prowadził w Hiszpanii warsztaty dla dyrygentów. Od 1993 do 2016 roku dyrygent orkiestry POSM im. F. Chopina w Krakowie, z którą realizował programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. 2010 r. koncertem w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką B. Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru.

Od 2014 do 2021 vice przewodniczący Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Członek Rady Programowej Radia Olsztyn (2012–2016). Koordynator Regionalny Regionu Warmii i Mazur do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Uczestnik i panelista konferencji z dziedziny kultury i nowoczesnego modelu orkiestry; m.in. II, IV Konferencja Muzyki Polskiej, Warszawa 2014, Ogólnopolska Konferencja Kultury, Wrocław 2017; Polsko–Rosyjskie Sympozjum Kultury 2017; The VIII Saint Petersburg International Cultural Forum 2019.

Członek Kapituły Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego. Otrzymał Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultura za rok 2012, a w 2013 roku za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, przyznał mu tytuł i statuetkę Osobowość Warmii i Mazur. W 2014 roku prowadzona przez P. Sułkowskiego Filharmonia Warmińsko – Mazurska otrzymała statuetkę Laur „Najlepszym z Najlepszych” za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową za promocję Warmii i Mazur. Uhonorowany Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014), statuetką Pegaz (2015), a także Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016). W 2017 roku otrzymał Nagrodę imienia F. Nowowiejskiego w kategorii kultura.