Piotr Sułkowski – dyrygent

Piotr Sułkowski – dyrygent

Piotr Sułkowski – dyrygent

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy na stanowisku dyrygenta, a w latach 2006-2007 dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz jako dyrektora muzycznego w Opera Wildwood Festival AR (USA).

Zajmuje się także pracą dydaktyczną w Akademiach Muzycznych w Krakowie i w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasy dyrygentury. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2015 roku – doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Od roku 1993 do 2016 był dyrygentem orkiestry Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie, z którą we Francji realizował programy edukacyjne dla młodzieży.

W 2012 roku został powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Programowej Radia Olsztyn. Wraz z orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej otrzymał nagrodę prezydenta miasta Olsztyna za rok 2012 – Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultury za widowisko taneczno-muzyczne wg Dziadka do orzechów Czajkowskiego.